Ważne daty

- Termin nadsyłania tematów referatów i prezentacji – 06.05.2019 roku
   (adres e-mail: ortopedia@orttra.pl)

- Wczesna rejestracja – 15.05.2019 roku