Program

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wykładów.

Proponujemy następujące tematy główne konferencji: 

1. Endoprotezoplastyka stawów – powikłania.
2. Złamania śródstawowe okolicy stawu kolanowego oraz skokowo-goleniowego.
3. Ortopedyczno-farmakologiczne leczenie osteogenesis imperfecta u dzieci.
4. Rekonstrukcje biologiczne poresekcyjnych ubytków kostnych u dzieci.
5. Tematy wolne.

Termin nadsyłania tematów referatów i prezentacji do 06.05.2019 roku, na adres
e-mail: ortopedia@orttra.pl.

Prezentacje mogą być wygłaszane w języku ukraińskim, białoruskim, polskim lub angielskim, natomiast wersja multimedialna (slajdy) obowiązują w języku angielskim. Czas prezentacji – 10 minut.