Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr hab. n. med. Julian Dutka, prof. nadzw.