Komitet Honorowy

Prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Prof. Leszek Romanowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Prof. Jarosław Czubak – Konsultant Krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Prof. Sergey Strafun – Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Ortopedów i Traumatologów

Prof. Michail Gerasimenko – Prezes Białoruskiego Towarzystwa Ortopedycznego

Dr n. med. Jerzy Friediger – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie